Søg på www.climbs.dk:

Tilpasset søgning

Bornholm (nord)

Bakker

Titel
(Klik for yderligere oplysning og kort)
AdresseLængde
(m)
Højde-
meter
Gns.
stigning
Bemærkninger
Vang billederVang, Hasle1.250 91 7,3% Starter i bunden af Vang ved kysten og stiger mod øst
Døndalen billederSønder Strandvej, Gudhjem3.200 106 3,3% Starter ved Døndal Å og stiger mod sydøst. Efter 800 meter drejes til højre ad Klemenskervej. De første 500 meter er der 36 højdemeter og en gns.stigning på 7,2%. De første 1.600 meter er der 81 højdemeter og en gns.stigning på 5,1%.
Kjeldsebyvej Kjeldsebyvej, Gudhjem2.650 103 3,9% Starter ved Melstedvej/Randkløvevej og stiger mod syd
Hasle Havn billederKumlehøjvej, Hasle2.675 101 3,8% Starter ved Hasle Havn og stiger først mod nord til hårnålesvinget og rundkørslen. Derefter ad Bykærvej og nordøst ad Kumlehøjvej
Gamlevældevej Gamlevældevej, Gudhjem3.000 98 3,3% Starter ved Melstedvej og stiger mod syd. Der er fald på 6 højdemeter undervejs
Saltunabakken billederSaltunavej, Østermarie2.350 91 3,9% Starter ved Randkløvevej og stiger mod syd
Rønnevej Rønnevej, Allinge2.890 91 3,1% Starter på Nørregade i Allinge og stiger mod syd
Kildesgårdsvej billederKildesgårdsvej, Allinge1.800 88 4,9% Starter på ved Sdr. Strandvej. Startes i stedet på Møllegade er bakken 2.000 meter, 85 højdemeter og en gns.stigning på 4,3%
Kobbevej Kobbevej, Gudhjem3.075 86 2,8% Starter ved Kobbeå på Melstedvej, hvor der drejes til venstre ad Kobbevej mod sydvest
Ypnasted billederBølshavn, Svaneke (Bølshavn)1.550 82 5,3% Bakken starter på vejen Ypnasted ved kysten og stiger først mod syd. Der drejes til højre op ad Bølshavn, som skifter navn til Randkløvevej. Strækningen efter der er drejet til højre 1.200 meter, 60 højdemeter og en gns.stigning på 5,0%
Randkløvevej billederRandkløvevej, Østermarie2.350 82 3,5% Starter et 100 meter vest for Saltunavej, og stiger mod sydøst
Salenevej billederSalenevej, Gudhjem1.250 68 5,4% Starter på Hellingdomsvej ved Bobbeå, og stiger først mod vest og derefter mod syd ad Salenevej.
Bobbevej billederBobbevej, Gudhjem1.450 67 4,6% Starter på Helligdomsvej ved Bobbeå og stiger først mod øst og derefter mod syd ad Bobbevej og til sidst ad Sigtevej. Selve Bobbevej (fra Helligdomsvej til 150 meter syd for Sigtevej) er 600 meter, 43 højdemeter og en gns.stigning på 7,2%.
Simblegårdsvej billederSimblegårdsvej, Klemensker1.500 56 3,7% Starter ved Svalhøjvej og stiger mod nordøst. Fortsættes er der efter et kort stykke et fald over 300 meter og 22 højdemeter, hvorefter den flader ud over 150 meter. Herefter er der stigning på 1.400 meter 54 højdemeter, og gns.stigning på 3,9%. Betragtes hele strækningen som en bakker, er den 3.600 meter, 119 højdemeter og en gns.stigning på 3,3%
Melstedbakken billederMelstedvej, Gudhjem875 32 3,7% Starter ved Melstedå og stiger mod nordvest.
Hammer Fyr billederFyrvej, Allinge (Sandvig)720 65 9,0% Starter et kort stykke efter Hammershusvej
Helligpederbakken billederHelligpedervej, Hasle700 55 7,9% Starter ved Teglkåsvej og stiger mod øst. Fortsættes til venstre op ad Borrelyngvej øges bakken med 500 meter og 15 højdemeter, så den i alt bliver 1200 meter med 5,8%
Bokul Bokulvej, Gudhjem470 47 10,0% Starter ved Ejnar Mikkelsensvej og stiger mod syd
Nørresand billederNørresand, Gudhjem630 45 7,1% Slutter ved Helligdomsvej
Brøddegade Bakken ligger i tættere bebygget område.
billeder
Brøddegade, Gudhjem450 39 8,7% Starter i bunden af Åbogade (ved Ejnar Mikkelsensvej) og stig mod sydøst. Det er ikke lovligt at cykle ned ad bakken.
Teglkåsbakken billederTeglkåsvej, Hasle350 39 11,1% Stiger mod øst og slutter ved Udmarksvej. Fra toppen er der ud over den asfalterede Udmarksvej mulighed for at køre ad en grusvej mod øst, hvorved bakken vil fortsætte op til en gårdsplads 200 meter fra Borrelyngvej. Med dette stykke på grusvej bliver bakken i alt 1.150 meter, 77 højdemeter og en gns.stigning på 6,7%
Bobbebrødden billederRøbrovej, Gudhjem (Rø)300 30 10,0% Starter ved åen på Røbrovej og stiger mod øst op til Sigtevej. Køres den modsatte vej fra åen opnås næsten samme data
Klemensker Bakken Simblegårdsvej, Klemensker350 28 8,0% Starter 250 meter nordvest for Klemens Storgade og stiger mod nordvest. Det halvdel er meget stejl. Fra samme bund ind mod Klemensker er der 250 meter, 16 højdemeter og en gns.stigning på 6,4%

Download disse bakketoppe som positioner til Garmin Edge (hjælp): bornholm_waypoints.gpx

Ruter

Titel (Klik for yderligere oplysninger og download) Længde (km) Højde-
meter
Gns.
stigning
Bemærkninger
Bornholm Rundt
113 840 0,75% Starter og slutter på den sydlige del af øen. Ruten køres langs kysten med afstikkere op og ned af bakkerne Hammer Fyr, Vang og Teglkåsbakken.

Cykelklubber i området

Bornholms Cycle Club - Team Cycling Bornholm