Søg på www.climbs.dk:

Tilpasset søgning

Bornholm (nord)

Øvrige - Bornholm

Bakker

Titel
(Klik for yderligere oplysning og kort)
AdresseLængde
(m)
Højde-
meter
Gns.
stigning
Bemærkninger
Vang billederVang, Hasle1.250 91 7,3% Starter i bunden af Vang ved kysten og stiger mod øst
Døndalen billederSønder Strandvej, Gudhjem3.200 106 3,3% Starter ved Døndal Å og stiger mod sydøst. Efter 800 meter drejes til højre ad Klemenskervej. De første 500 meter er der 36 højdemeter og en gns.stigning på 7,2%. De første 1.600 meter er der 81 højdemeter og en gns.stigning på 5,1%.
Kjeldsebyvej Kjeldsebyvej, Gudhjem2.650 103 3,9% Starter ved Melstedvej/Randkløvevej og stiger mod syd
Hasle Havn billederKumlehøjvej, Hasle2.675 101 3,8% Starter ved Hasle Havn og stiger først mod nord til hårnålesvinget og rundkørslen. Derefter ad Bykærvej og nordøst ad Kumlehøjvej
Gamlevældevej Gamlevældevej, Gudhjem3.000 98 3,3% Starter ved Melstedvej og stiger mod syd. Der er fald på 6 højdemeter undervejs
Saltunabakken billederSaltunavej, Østermarie2.350 91 3,9% Starter ved Randkløvevej og stiger mod syd
Rønnevej Rønnevej, Allinge2.890 91 3,1% Starter på Nørregade i Allinge og stiger mod syd
Kildesgårdsvej billederKildesgårdsvej, Allinge1.800 88 4,9% Starter på ved Sdr. Strandvej. Startes i stedet på Møllegade er bakken 2.000 meter, 85 højdemeter og en gns.stigning på 4,3%
Kobbevej Kobbevej, Gudhjem3.075 86 2,8% Starter ved Kobbeå på Melstedvej, hvor der drejes til venstre ad Kobbevej mod sydvest
Simblegårdsvej billederSimblegårdsvej, Klemensker1.500 56 3,7% Starter ved Svalhøjvej og stiger mod nordøst. Fortsættes er der efter et kort stykke et fald over 300 meter og 22 højdemeter, hvorefter den flader ud over 150 meter. Herefter er der stigning på 1.400 meter 54 højdemeter, og gns.stigning på 3,9%. Betragtes hele strækningen som en bakker, er den 3.600 meter, 119 højdemeter og en gns.stigning på 3,3%
Hammer Fyr billederFyrvej, Allinge (Sandvig)720 65 9,0% Starter et kort stykke efter Hammershusvej
Helligpederbakken billederHelligpedervej, Hasle700 55 7,9% Starter ved Teglkåsvej og stiger mod øst. Fortsættes til venstre op ad Borrelyngvej øges bakken med 500 meter og 15 højdemeter, så den i alt bliver 1200 meter med 5,8%
Teglkåsbakken billederTeglkåsvej, Hasle350 39 11,1% Stiger mod øst og slutter ved Udmarksvej. Fra toppen er der ud over den asfalterede Udmarksvej mulighed for at køre ad en grusvej mod øst, hvorved bakken vil fortsætte op til en gårdsplads 200 meter fra Borrelyngvej. Med dette stykke på grusvej bliver bakken i alt 1.150 meter, 77 højdemeter og en gns.stigning på 6,7%
Klemensker Bakken Simblegårdsvej, Klemensker350 28 8,0% Starter 250 meter nordvest for Klemens Storgade og stiger mod nordvest. Det halvdel er meget stejl. Fra samme bund ind mod Klemensker er der 250 meter, 16 højdemeter og en gns.stigning på 6,4%